MMSI ТЕЛЕКОМ РАДИО ЛИЦЕНЗ


  • По закон всяка лодка трябва да има на борда си валиден MMSI/радио лиценз. Можем да уредим вашия лиценз за MMSI/радио на Бахамските острови, когато кандидатствате за регистрация под флага на Бахамските острови. MMSI лицензът обхваща VHF радио, радар, AIS, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилна работа.

  • Можем да организираме Бахамски лиценз за MMSI радио за нашите клиенти. Цената е £135,- в комбинация с всяка регистрация на флаг или £175,- ако го поръчате самостоятелно.

Задължителни документи:

За да кандидатстваме за лиценз за MMSI, се нуждаем от следните документи:

  • Разрешение за радиостанция
  • Доказателство за регистрация на лодка.
  • Актуално свидетелство за застраховка на кораба

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Останете свързани