MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Každá loď musí mít ze zákona na palubě platnou licenci MMSI / Radio. Při žádosti o registraci vlajky Baham můžeme zařídit vaši bahamskou licenci MMSI / Radio. Licence MMSI pokrývá VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a přiděluje čísla potřebná pro správnou funkci.

  • Pro naše klienty můžeme zařídit bahamskou rádiovou licenci MMSI. Cena je £135,- v kombinaci s jakoukoliv registrací vlajky nebo £175,-, pokud si ji objednáte samostatně.

Požadované dokumenty:

Abychom mohli požádat o licenci MMSI, potřebujeme následující dokumenty:

  • Povolení pro rozhlasovou stanici
  • Doklad o registraci lodi.
  • Aktuální potvrzení o pojištění plavidla

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ!

Zůstaňte ve spojení