MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zariadiť vašu bahamskú MMSI / rádiovú licenciu pri podaní žiadosti o registráciu vlajky Baham. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Pre našich klientov vieme zabezpečiť bahamské rádiové licencie MMSI. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:

Aby sme mohli požiadať o licenciu MMSI, potrebujeme nasledujúce dokumenty:

  • Povolenie pre rozhlasovú stanicu
  • Doklad o registrácii lode.
  • Aktuálne potvrdenie o poistení plavidla

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení