SVIJETLO MMSI TELECOM RADIO LICENCE


  • Svaki brod po zakonu mora imati važeću MMSI/radio licencu. Možemo dogovoriti vašu MMSI/radio licencu Bahama kada se prijavite za registraciju zastave Bahama. MMSI licenca pokriva VHF radio, radar, AIS, epirb, transponder i radar i dodjeljuje brojeve potrebne za ispravan rad.

  • Za naše klijente možemo dogovoriti Bahama MMSI radio licencu. Cijena košta £135,- u kombinaciji s bilo kojom registracijom zastave ili £175,- ako je naručite sami.

Potrebni dokumenti:

Za podnošenje zahtjeva za MMSI licencu potrebni su nam sljedeći dokumenti:

  • Dozvola za radio stanicu
  • Dokaz o registraciji broda.
  • Aktuelna potvrda o osiguranju za plovilo

PRIJAVITE SE ODMAH!

Ostani povezan